مداحی میثم مطیعی ما با تو پیمان بسته ایم

دانلود مداحی میثم مطیعی ما با تو پیمان بسته ایم

رهبر من پور ابیطالب است

میثم مطیعی ما با تو پیمان بسته ایم

متن مداحی

ما با تو پیمان بسته ایم
از دام شیطان رسته ایم

جانم فدایت رهبرم
تو جانی و جانانه ای ، سید علی خامنه ای

گر از شهیدان جا مانده ایم
با داغشان دل سوزانده ایم
درس جوانمردی خوانده ایم
جانم فدای سید علی