دانلود سرود ملی ایران

Download national anthem of iran

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

به همراه متن سرود

دانلود سرود ملی ایران

متن شعر سرود جمهوری اسلامی ایران

سَر زَد از اُفُق
مِهرِ خاوران
فروغِ دیده‌ٔ حق باوران
بهمن، فَرِّ ایمانِ ماست
پیامت ای امام
«استقلال، آزادی»
نقشِ جانِ ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمانْ فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

.

.

سرود ملی ایران بی کلام