آهنگ بهمن خونین جاویدان

دانلود آهنگ جدید بهمن خونین جاویدان با کیفیت اورجینال

Download New Music Bahmane Khoonin Javidan

آهنگ بهمن خونین جاویدان

متن آهنگ بهمن خونین جاویدان

آمده موسمِ فتح و ایمان… شعله زد؛ از افق، نورِ قرآن
در دلِ بهمنِ سردِ تاریخ؛ لاله سر زد، ز خونِ شهیدان
لاله‌ها قامتِ سرخِ عشقند؛ سرنوشتِ تو، با خون نوشتند
پیکرِ پاکت، ای جان به کف را… از ازل، با شهادت سرشتند
از ازل، با شهـــادت سرشتنــد
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده بادا قرآن
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده یادِ شهیدان
تا ابد زنده یادِ شهیـدان… تا ابد زنده یادِ شهیـــدان
مقدمت را اماما؛ شهیدان، با نثارِ تنِ خود گشودند
خونشان؛ فرشِ راهِ تو بادا… عاشقِ پاکِ راهِ تو بودند
آمدی با پیامت خمینی؛ از رهایی و از حق سرودی
آن که بر ظلمِ شب، حمله ور شد؛ ای خمینی تو بودی… تو بودی
آن که بر ظلمِ شب، حمله ور شد؛ ای خمینی تو بـودی… تـو بــودی
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده بادا قرآن
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده یادِ شهیدان
تا ابد زنده یادِ شهیــدان… تا ابد زنده یادِ شهیــــدان

آمده موسمِ فتح و ایمان… شعله زد؛ از افق، نورِ قرآن
در دلِ بهمنِ سردِ تاریخ؛ لاله سر زد، ز خونِ شهیدان
لاله‌ها قامتِ سرخِ عشقند؛ سرنوشتِ تو، با خون نوشتند
پیکرِ پاکت، ای جان به کف را… از ازل، با شهادت سرشتند
از ازل، با شهـــادت سرشتنــد
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده بادا قرآن
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده یادِ شهیدان
تا ابد زنده یادِ شهیـدان… تا ابد زنده یادِ شهیـــدان
مقدمت را اماما؛ شهیدان، با نثارِ تنِ خود گشودند
خونشان؛ فرشِ راهِ تو بادا… عاشقِ پاکِ راهِ تو بودند
آمدی با پیامت خمینی؛ از رهایی و از حق سرودی
آن که بر ظلمِ شب، حمله ور شد؛ ای خمینی تو بودی… تو بودی
آن که بر ظلمِ شب، حمله ور شد؛ ای خمینی تو بـودی… تـو بــودی
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده بادا قـرآن
بهمـنِ خونین جاویــدان؛ تا ابد زنده یادِ شهیــدان
تا ابد زنده یادِ شهیــدان… تا ابد زنده یادِ شهیــــدان
در دلِ تارِ شب؛ ای شهیدان، دستِ قهارِ خلقِ خداییـــد
از تبارِ حسینِ شهیدید… از دیارِ عروج و خدایید
در زمستان؛ بهاران آمد! آدم از قعرِ دوران آمد
بوی نسلِ شقایق پیچید؛ بوی عطرِ شهیدان آمد
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده بادا قرآن
بهمنِ خونین جاویدان؛ تا ابد زنده یادِ شهیدان