آهنگ девочка в тренде

دانلود آهنگ девочка в тренде

Download New Music девочка в тренде

ترجمه آهنگ девочка в тренде

Девочка в тренде, девочка топ
اون دختره خیلی ترکونده اون دختره همش بالا بالاهاس

Я видел её танцы, танцы в тик-ток
دیدمش می رقصید ، کلیپ رقصیدنش رو تو تیک تاک دیدم

Она любить лайки, лайки, лайки
اون عاشق لایک جمع کردنه

Как же мне теперь её найти-найти
الان چجوری می تونم پیداش کنم

Девочка в тренде, девочка топ
اون دختره خیلی ترکونده اون دختره همش بالا بالاهاس

Я видел её танцы, танцы в тик-ток
دیدمش می رقصید ، کلیپ رقصیدنش رو تو تیک تاک دیدم

Она любить лайки, лайки, лайки
اون عاشق لایک جمع کردنه

Как же мне теперь её найти-найти
الان چجوری می تونم پیداش کنم

На экране твои движения манят
حرکاتت پشت گوشی منو سمت تو می کشونه

Поставив статус занят, хочу оказаться рядом
حالت آنلاین بودنت رو گذاشتی رو مشغول و آرزو میکنم کاشکی پیشت بودم

Видел многих девчат.
بعد اینکه کلی دختر دیدم

Я тебя повстречал.
یهو به تو رسیدم

Хочу тебе написать,
ازت میخوام که برام بنویسی

Прошу открой мне свой чат.
لطفا باهام چت کن

Девочка в тренде, девочка топ
اون دختره خیلی ترکونده اون دختره همش بالا بالاهاس

Я видел её танцы, танцы в тик-ток
دیدمش می رقصید ، کلیپ رقصیدنش رو تو تیک تاک دیدم

Она любить лайки, лайки, лайки
اون عاشق لایک جمع کردنه

Как же мне теперь её найти-найти
الان چجوری می تونم پیداش کنم

Девочка в тренде, девочка топ
اون دختره خیلی ترکونده اون دختره همش بالا بالاهاس

Я видел её танцы, танцы в тик-ток
دیدمش می رقصید ، کلیپ رقصیدنش رو تو تیک تاک دیدم