آهنگ جناب سروان نزن قلبم ضعیفه

دانلود آهنگ جناب سروان نزن قلبم ضعیفه

آهنگ خواندن احساسی یک سرباز وظیفه سلامتی همه سربازی وطنم

سربازی

متن آهنگ جناب سروان نزن قلبم ضعیفه

چرا کردی مرا امشب نگهبان

جناب سروان نزن! قلبم ضعیف

جناب سروان نزن! شاید بمیر

وب سایت موزیک ترین

تموم مادرا ماتم بگیرن

نوشتم نامه ای در برگ شاهی

کلاغ پر میروم؛ مادر کجایی